Какво прави термопомпата вода-вода?

Имате идеи да оптимизирате жилището и потреблението в домакинството, като си осигурите енергийна независимост в максимална възможна степен?

Ако тази идея ви интересува и сте на път да започнете строеж или основен ремонт, то можете да се запознаете с високоефективните решения за термопомпените инсталации, предлагани от термопомпи цена в Multiclima.bg. Инженерната компания Мултиклима ЕООД, работи повече от четвърт век в областта на отоплението, климатизацията, както и на екологичните системи с висока ефективност. На страниците на сайта на фирмата, можете да видите и редица реализирани проекти, които се отнасят до сгради и обекти с различни големини, като са приведени и системите, реализирани към всяка от тях. За да добиете представа за смисъла на термопомпените систмеи, нека да разгледаме какви видове са те и как работят.

Какво прави термопомпата вода-вода?

Има три основни вида термопомпи и те са геотермални – използващи геотермалната енергия и наречени също земя-вода, защото използват температурата на земята, която до определена дълбочина е относително постоянна през цялата година. Това прави този вид инсталации изключително ефективни, въпреки, че отнемат повече време за монтаж и са на по-висока цена. Разходите, обаче бързо се оправдават и впоследствие излиза много по-икономично. С помощта на термопомпена система, разходите за електроенергия намаляват с до 80%. Това се дължи на високата степен на ефективност на устройствата, наречени термопомпи. Коефициентът на полезно действие при тях е много висок. Нарича се още КПД или COP и се нарича също коефициент на трансформация. Той отчита количеството постъпила енергия в системата, в сравнение с енергията, която системата отдава и при термопомпените системи на Heliotherm, които се предлагат в Multiclima.bg коефициентът е над 7, което е повече от забележително, дори за термопомпените инсталации.

Какво прави термопомпата вода-вода? При нея се използва температурата на подпочвените води и този вид термопомпа, се нарича още хидротермална. На принцип на геотермалната термопомпа, която е максимално ефективна, поради поддържаната температура под земята в определени стойности и хидротермалната инсталация е високоефективна. Аеротермалните термопомпи, от друга страна, работят с околния въздух и те се инсталират най-лесно, за това се и предлагат на най-ниска цена. Това, обаче не бива да ни спира да помислим и за останалите видове термопомпени системи, които макар и по-трудни за монтаж и по-скъпи, са много ефективни. Да бъдем до максимална степен независими от променливите цени на горивата, е чудесно начало на една нова ера, използваща възобновяеми енергийни източници, което е и екологично и много по-евтино.

Термопомпите могат да се използват за отопление и охлаждане, както и за подгряване на водата, което е необходимо през цялата година. Термопомпена инсталация можем да инсталираме, както в дома, така и на вилата и в офиса и дори за големи административни сгради и индустриални обекти. Освен това, на Multiclima.bg можем да изберем и удобството на управление на системата, благодарение на дистанционния web control, който позволява да включва и да се регулира системата, независимо от разстоянията. Вижте повече за иновативните високотехнологични решения за навлизане в новото време и изберете сами.