Екологично чисто отопление с термопомпи на добри цени

Околната среда е комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното и историческото наследство. Планетата ни същестува от хиляди години, но в днешно време някои от нас умишлено, други не, я убиват малко по малко с всякакви отпадъчни материали, които не могат да се разградят. Морските обитатели изчезват точно поради тази причина, глобалното затопляне също се дължи на този фактор. Всеки ден се говори за замърсяване на околната среда, което представлява промяната на качествата й вследствие на възникване и привнасяне на физически, химически или биологически фактори от естествен или антропогенен източник в страната или извън нея, независимо дали се превишават действащите в страната норми.

Екологично чисто отопление с термопомпи на добри цени

За да се предотврати този апокалипсис трябва цялото население на Земята да предприеме сериозни мерки. Един екологично чист начин да топлим домовете си през зимата и да ги охлаждаме през лятото е посредством термопомпи от Multiclima.bg. МУЛТИКЛИМА ЕООД е инженерингова фирма в областта на отоплението, климатизацията, екологичните енергоспестяващи системи. Фирмата води началото си от 1991 г. и за над 27-годишната си история е реализирала успешно стотици престижни обекти у нас. Хелиотерм е водеща компания в света за отоплителни термопомпени системи. С това МУЛТИКЛИМА доближи до Вас най-модерните технологии за получаване на топлина от слънчевата енергия, от земните недра, от подпочвени-те води и от въздуха. Днес МУЛТИКЛИМА ЕООД е сред водещите фирми у нас в областта на проектирането и изграждането на еколо-гични енергоспестяващи системи за отопление и кли-матизация с енергия от природата. Фирмата разполага със собствена сонда за свързаните с това геотермални сондажи и проучвания.

Посетете техния официален уеб сайт само с един клик на Multiclima.bg и научете повече за метода, по който работят всички термопомпи. Ние държим да наблегнем на факта, че освен екологично чисти, термопомпите са и изключително високоефективни и много икономични. Инсталирайки ги в дома си, вие ще намалите разходите си за отопление и охлаждане до 70 – 80%. Това наистина се нарича изгодна инвестиция. Това, което е наистина от голямо значение, е качеството на термопомпи Heliotherm. Австрийският производител е сред лидерите в Европа и на челни позиции на пазара в световен мащаб. Голяма част от продукцията се изнася в множество страни, за да се радват колкото може повече хора на това удобство в домовете си.

За да се запознаете по-подробно с всички неща, които ви интересуват за метода на работа на термопомпите, може да се възползвате от безплатна консултация, която фирмата предлага за всеки клиент. Свържете се със служителите на Мултиклима ЕООД онлайн чрез формата им за контакт или с обаждане на телефонен номер +359/ 2 943 39 63. Специалист от екипа ще ви даде професионален съвет и ще ви помогне с избора на подходящ вид термопомпа за вашия имот.