Какво прави термопомпата вода-вода?

Имате идеи да оптимизирате жилището и потреблението в домакинството, като си осигурите енергийна независимост в максимална възможна степен? Цялата публикация „Какво прави термопомпата вода-вода?“